Sendega AS
Rabekkgata 9
1522 Moss
Menu
Sendega

Rådgivning

Sendega er en stor leverandør av SMS-tjenester i Skandinavia, og vi har opparbeidet oss solid kompetanse som vi gjerne deler med våre kunder.

Rådgivning

Siden selskapet ble etablert i 2005 har vi hatt ansvar for en rekke store markedsundersøkelser, kampanjer, tekniske integrasjoner og innsamlingsaksjoner som har gitt oss svært god erfaring. Vi har sett hva som fungerer, hva som feiler og vet hvor viktig det er med god planlegging i forkant.

Ta kontakt med oss om dere ønsker hjelp til planlegging av markedsaktiviteteter. Her vil vi komme med gode råd som sikrer best kvalitet på innhold, tid for utsendelse, segmentering, mobile landingssider og høy respons.

Kontakt oss for et uforpliktende møte